Visie & taak

DSC_0285; 25

De huisarts is een familiedokter.
De huisarts is all-round : hij behandelt niet alleen een grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen, maar hij richt zich tot alle leeftijden. De huisarts bekijkt en onderzoekt de volledige mens achter de patiënt en houdt rekening met zijn medisch, sociaal en psychisch functioneren. Hij kijkt verder dan een ziek orgaan en kan het geheel van minder- unctioneren sneller opmerken, doordat hij de levens- en familiesfeer van zijn patiënt kent. Dit geeft de huisartsgeneeskunde een grote meerwaarde.

De huisarts speelt een centrale rol in de gezondheidszorg.
Ondanks de vlucht naar een hoogtechnologische geneeskunde, blijft de rol van huisarts meer dan ooit nodig.
Een goed contact, een goed gesprek, een basis onderzoek, … Hij volgt het medisch traject van de patiënt bij eventuele doorverwijzing naar een specialist en hij coördineert de samenwerking met de thuisverpleging, kinesist en andere gezondheidswerkers. 

De huisarts als vertrouwenspersoon
De huisarts blijkt voor velen de vertrouwenspersoon bij uitstek te zijn in onze huidige maatschappij, gekenmerkt door vereenzaming, minder sociale contacten, veroudering, alleenstaanden, ….

Preventie is de hoeksteen van een gezond leven.
De huisarts houdt zich niet alleen bezig met diagnose en behandeling van medische aandoeningen, maar ook met preventie. Voorkomen is beter dan genezen ! 

U kunt bij de huisarts terecht voor een groot aantal andere zaken, zoals:

 • Algemene huisartsgeneeskunde (griep, verkoudheden, letsels, depressies, …)
 • Bijhouden en bespreken van medische dossiers
 • Goede zorgen voor jong én oud : van baby tot hoog bejaarde
 • Algemene preventie (bloeddruk, cholesterol, diabetes, osteoporose, …)
 • Preventieve kankeronderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm, …)
 • Gezondheidsvoorlichting
 • Reisadvies
 • Gezins- en levensvragen – begeleiding
 • Therapeutische gesprekken
 • Vaccinaties van kinderen en volwassenen
 • Bloedafnames (kleefbriefje meebrengen)
 • Gynaecologie : pilcontrole en advies, uitstrijkje: op afspraak
 • Snijwonden en kleine ongevallen
 • Wratten en huidletsels
 • Pre-operatief onderzoek bv. ECG (electrocardiogram): op afspraak
 • Begeleiding van chronische aandoeningen zoals bloeddruk, suikerziekte, allergie, obstipatie, longziekten,…
 • Thuiszorg en inrichten thuisbegeleiding
 • Inrichten palliatieve thuiszorg
 • Samenwerking met de verpleegkundige, diëtist, kinesist, sociale diensten, collega’s

en dit omdat ik regelmatig bijschool (gemiddeld 3 avonden per maand)