Advies

Advies of opvragen van resultaten kan bij voorkeur telefonisch tussen 17.30 en 18.00 uur, zo stoor je de raadpleging niet.

 Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je ook meestal hiervoor op raadpleging te komen. 

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Uw arts schrijft steeds medicatie voor, voor een tijdspanne tot de volgende consultatie, waarop hij controle nodig acht. Tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn! Het stoort het vlot verloop van de raadpleging.

Medicatievoorschriften worden niet aan derden meegegeven.