Andere wachtdiensten

Apotheek van wacht
www.apotheek.be
bellen naar
1733 of 09 236 50 00

Tandarts van wacht: enkel zaterdag, zon- en feestdagen
www.tandarts.be
of bellen naar
0903 36996

Antigifcentrum 070 245 245